Research & Development

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯคือหนังวัวฟอกสำเร็จรูป ซึ่งเป็นวัตถุดิบใช้ในการผลิตรองเท้ากีฬาชั้นนำของโลก อาทิเช่น Adidas, Timberland รวมถึงสินค้าเครื่องหนังประเภทอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ มากมาย ที่มีความพิถีพิถันในการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานตามตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะด้านคุณสมบัติและลักษณะพิเศษของหนัง เช่น ความทนทาน, ความยืดหยุ่น, ความนิ่ม ฯลฯ ด้วยคุณลักษณะของหนังดังกล่าวนี้ทำให้ทางหน่วยงานวิจัยและพัฒนาต้องทำการทดสอบทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีส่วนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำอุปกรณ์การทดลองใหม่ ๆ มาใช้ในห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถผลิตตัวอย่างสินค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ในปัจจุบันให้ความถูกต้องแม่นยำในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า การแบ่งแยกและคัดแยกสีของหนังประเภทต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้ในฝ่ายการผลิตของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมคุณภาพสีและเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกคืนสินค้า บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนด้านแนวความคิดจากบริษัทฯ เคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก ด้วยการนำเสนอเทคนิคการผลิตในด้านใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบเดิมเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน ขณะเดียวกันก็พยายามค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถดำเนินการในขบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนการผลิตเดิมที่เป็นอยู่ได้


 

Mobile Menu-th