นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
 
นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
 
 
 
 
นายซือลุ๋น กัว
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
 
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
 
นางสาว ยูน เวน เฉิน
กรรมการ
 
 
 
 
 
board 06
นายณัฏฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน
กรรมการ
 
 
 
 
 
นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 
 
 
 
 
พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 
 
 
 
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 
 
 
 
 

Mobile Menu-th