บริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัทเจริญสิน

กลุ่มบริษัทเจริญสินเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่และมีธุรกิจหลากหลายที่สุดในประเทศไทย กลุ่มบริษัทเจริญสินเป็นกลุ่มบริษัทคนไทยเชื้อสายจีนที่ดำเนินธุรกิจหลายประเภท อาทิ ธุรกิจเครื่องหนัง เคมีภัณฑ์ พลาสติก รองเท้านิรภัย อสังหาริมทรัพย์และผ้าประเภทนันวูเว่น (Non-woven technical textiles) และเริ่มเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 โดยเริ่มก่อตั้งโรงฟอกหนังเล็กๆ ขึ้นบนถนนสุขุมวิท

ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงทำให้ธุรกิจฟอกหนังเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในปี 2517หลังจากประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการฟอกหนังแล้วคณะผู้บริหารซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังแขนงอื่น ๆเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเจริญสินมีบริษัทในเครือทั้งหมดประมาณ 20 บริษัท ดังต่อไปนี้
รายชื่อบริษัท

บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่

อาคารเจริญสิน 318/10-22 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2259-2680-3 แฟกซ์ : 0-2259-2721
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.charoensin.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

ที่อยู่

133/23-28 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 02-7091100 แฟกซ์ : 02-7091107 เว็บไซต์ : www.csasset.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท เจริญสิน พัฒนา จำกัด

ที่อยู่

133/23-28 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 02-7091100 แฟกซ์ : 02-7091107 เว็บไซต์ : www.csasset.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท เจริญสินธานี จำกัด

ที่อยู่

133/23-28 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 02-7091100 แฟกซ์ : 02-7091107 เว็บไซต์ : www.csasset.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท วี.ที. บราเทอร์ จำกัด

ที่อยู่

133/23-28 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 02-7091100 แฟกซ์ : 02-7091107 เว็บไซต์ :www.csasset.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด

ที่อยู่

318 / 10 -22 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2259-0320-3, 0-2259-2680-3 แฟกซ์ : 0-2259-7504
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ :www.pangolin.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่

78 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา - ตราด
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 02-7503023
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ :www.manwoodshoe.com

 
 
 
 
 

บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด

ที่อยู่

199/20 หมู่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทร : 038-443985 , 443986, 444315to 7 แฟกซ์ : 038-443989,443932
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.csrubber.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด

ที่อยู่

199/20 หมู่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทร : 038-443985 , 443986, 444315to 7 แฟกซ์ : 038-443989,443932
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.csrubber.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่

199/20 หมู่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทร : 038-443985 , 443986, 444315to 7 แฟกซ์ : 038-443989,443932
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.csrubber.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

ที่อยู่

อาคารเจริญสิน 316/41-48 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร : 0-2663-0131-2 แฟกซ์ : 0-2663-0133
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.robustgabion.com

 
 
 
 
 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสตรี จำกัด

ที่อยู่

252 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3 ถนนสุขุมวิท
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 0-2709-4040-9,0-2323-1642-3 แฟกซ์ : 0-2709-4227,0-2323-9195 เว็บไซต์ : www.adb.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น

ที่อยู่

อาคารเจริญสิน 316/41-48 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร : 0-2260-8700-2 แฟกซ์ : 0-2259-2684
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.ttnthailand.com

 
 
 
 
 

บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จำกัด

ที่อยู่

199/6 หมู่ 3 ถ.พานทอง-บ้านบึง.
ต. บ้านบึง อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
โทร : 038-443937, 038-443996-7 แฟกซ์ : 038-444091
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.songmaononwoven.com

 
 
 
 
 

บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด

ที่อยู่

888/18 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 02-3230700-8 แฟกซ์ : 02-3230709 เว็บไซต์ : www.eaglechem.co.th

 
 
 
 
 

บริษัท ดิกนิตี้ อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่

78 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา - ตราด
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 02-7503023
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.manwoodshoe.com

 
 
 
 
 

บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด

ที่อยู่

212/64 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 0 2707 9080-2 แฟกซ์ : 0 2323 0630

 
 
 
 
 

SMART Sense Industrial Design Co.,Ltd.

ที่อยู่

78 318/10-22 Soi Sukhumvit 22 (Sai Namthip)
Sukhumvit Rd., Khlong Toei, Bangkok, 10110 Thailand
โทร : (+66) 084 771 3223
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.smartsensedesign.asia

 
 
 
 
 
 

Mobile Menu-th