รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566
Name
Total Shares
% Shares
  1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด
175,937,736
40.00
  2. MR. CHEN, YU-YU
29,764,350
6.77
  3. นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
18,900,002
4.30
  4. นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน
18,633,749
4.24
  5. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
17,026,493
3.87
  6. นาย เฉิน ยุ่ย เถิง
8,835,750
2.01
  7. นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน
7,531,600
1.71
  8. นาง พเยาว์ วงษ์เจริญสิน
7,356,783
1.67
  9. นาย มานิต วงษ์เจริญสิน
7,208,712
1.64
  10. MR. LAI CHI-HSIANG
6,634,098
1.51
 
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 

Mobile Menu-th