Grade Seperation Leather System

Satra Sum Grading


CPL ได้เข้าสู่ระบบการคัดแยกเกรดหนัง ก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้า โดยได้รับการยอมรับจาก SATRA ซึ่งเป็นสถาบันที่เลื่องชื่อของประเทศอังกฤษ ซึ่ง SATRA จะเป็นผู้ตรวจสอบระบบการคัดแยกเกรดหนัง (Satra sum grading) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

 


Mobile Menu-th