โรงงานฟอกหนัง
ประเทศไทย : จ.สมุทรปราการ
ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
ติดต่อ: Mr. Jerry Kuo
โทร: (66) 027095633-38
แฟกซ์: (66) 027096033
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โรงฟอกหนังในเครือบริษัท

ตัวแทนฝ่ายขาย
ประเทศอินโดนีเซีย : จาการ์ตาร์
ที่อยู่: P.T. Badai Pahal Plaza
Metro Sunter Lt. 2 no. T-212 JL.
Danau Sunter Utara,
Jakarta Utara
14350, Indonesia
ติดต่อ: Mr. Peng N Gouw
โทร: (62) 21 65830422
แฟกซ์: (62) 21 65830421
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประเทศเวียดนาม: Binh Duong
ที่อยู่: A11/4/43 Nguyen Van Tiet St,
Hiep Thanh Ward,
Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province, Vietnam
ติดต่อ: Mr. Ich Hsu
โทร: (84) 650 831758
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประเทศจีน:  
อีเมล์:  

ประเทศสหรัฐอเมริกา:  
ติดต่อ:  

 

 

Mobile Menu-th